Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Slimaříková Marie - slimarikova@zsmszerotin.cz

mobil: 734 858 393

tel.: 585 380 296

Základní škola

UČITELÉ

Mgr. Zdeněk Josefčuk - josefcuk@zsmszerotin.cz

Mgr. Růzena Máčalová - macalova@zsmszerotin.cz

ASISTENTKA PEDAGOGA, VYCHOVATELKA

asistentka pedagoga: Mgr. Zuzana Naňáková - nanakova@zsmszerotin.cz

vychovatelka: Mgr. Barbora Lindnerová - lindnerova@zsmszerotin.cz

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Bronislava Buchtová, školnice

Jana Němcová, úklid

Mateřská škola

UČITELKY

Renata Ošťádalová, vedoucí učitelka MŠ

Lada Vetešníková, učitelka MŠ

ASISTENTKA PEDAGOGA

Jitka Čunderlová

Třídní učitelé

I. třída (1. a 2. ročník) Mgr. Marie Slimaříková

II. třída (3., 4. a 5. ročník) Mgr. Růžena Máčalová