Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Slimaříková Marie - slimarikova@zsmszerotin.cz

mobil: 734 858 393

tel.: 585 380 296

Základní škola

UČITELÉ

Mgr. Růzena Máčalová - macalova@zsmszerotin.cz

Mgr. Markéta Stloukalová - stloukalova@zsmszerotin.cz

ASISTENTKA PEDAGOGA, VYCHOVATELKA

asistentka pedagoga: Mgr. Zuzana Naňáková - nanakova@zsmszerotin.cz

vychovatelka: Mgr. Barbora Bartošová - lindnerova@zsmszerotin.cz

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Bronislava Buchtová, školnice

Jana Němcová, úklid

Mateřská škola

UČITELKY

Renata Ošťádalová, vedoucí učitelka MŠ

Lada Vetešníková, učitelka MŠ

ASISTENTKA PEDAGOGA

Jitka Čunderlová

Třídní učitelé

I. třída (1., 2. a 3. ročník) Mgr. Marie Slimaříková

II. třída (4. a 5. ročník) Mgr. Růžena Máčalová