Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Slimaříková Marie - slimarikova@zsmszerotin.cz

mobil: 734 858 393

tel.: 585 380 296

UČITELÉ

Mgr. Zdeněk Josefčuk - josefcuk@zsmszerotin.cz

Mgr. Růzena Máčalová - macalova@zsmszerotin.cz

ASISTENTKA PEDAGOGA, VYCHOVATELKA

asistentka pedagoga: Mgr. Zuzana Naňáková - nanakova@zsmszerotin.cz

vychovatelka: Bc. Barbora Lindnerová - lindnerova@zsmszerotin.cz