Základní & Mateřská

škola Žerotín

Jdeme na to společně

Vítejte na stránkách naší školy!

Jsme malá vesnická malotřídní škola škola. Navštěvují nás děti od 1. do 5. ročníku. Všichni se tu navzájem dobře známe. Vyučování probíhá ve třech učebnách. Letos jsou spojeny první a druhý ročník ve třídě I. a třetí, čtvrtý a pátý ročník ve třídě II. Podle potřeby se dělíme na skupiny. Učíme se nejen ve škole, ale podnikáme společně také mnoho dalších věcí: pořádáme různé projektové dny, tvořivé dílny, besedy, besídky a divadla pro veřejnost, exkurze, účastníme se soutěží, jezdíme na školu v přírodě. Pro výuku i odpočinek využíváme spolu s mateřskou školou školní zahradu. K pohybovým aktivitám máme k dispozici místní hřiště a tělocvičnu, ke kulturním programům Kulturně společenské zařízení v blízkosti školy. Ve škole vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru, aby se tu dětem líbilo, dobře učilo a cítily se zde bezpečně. Vedeme děti k odpovědnosti, ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého. Při nižším počtu žáků máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, věnujeme se znevýhodněným i nadaným žákům podle jejich potřeb. V odpoledním čase po vyučování se mohou děti účastnit kroužků.

Součástí naší organizace je také školní družina a mateřská škola.

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, při výuce je možno využívat počítače nebo interaktivní tabule.

Rádi bychom, aby nejen žáci, ale i rodiče přicházeli do školy rádi, jsou u nás vítáni. Spolupráce rodičů a školy je vždy důležitá.

Jedeme na to společně!