V pátek 20. září k nám do školičky přijede divadélko Dana Taraby s pohádkou "O chytré princezně".

Děti které jsou na pátek odhlášeny mohou na představení přijít, přiveďte je prosím v 10.15 do školky.


Září

2.9. Zahájení nového školního roku 2019/20 v ZŠ

19.9. Třídní schůzky v 16.00

20.9. Divadlo v MŠ - "O chytré princezně" (Dan Taraba)

23.9. Logopedická depistáž

Říjen

1.10. Divadlo v MŠ - "Princezna na hrášku" (Moravské divadlo Olomouc

Podzimní výstava v KSZ Žerotín

Sběr starého papíru

Beseda pro rodiče "Předškolní zralost"

Listopad

4.11. Uspávání broučků

12.11. Tancohrátky - "Dovádění se zvířátky"

19.11. Projektový den - "Stavitel města"

Prosinec

Rozsvěcování vánočního stromu + mikulášská nadílka

4.12. "Tancohrátky" s Verčou

Vánoční vyrábění s rodiči

Nadílka pod stromečkem

Sluňákov

Jarmark

12.12. Divadlo v Uničově

Leden

Rodičovský ples

Dětský karneval

Únor

Planetárium

Březen

Návštěva místní knihovny

Návštěva předškoláků ve škole

Třídní schůzky

Duben

Beseda s Obecní policií Štěpánov

Zápis do 1.třídy ZŠ v Žerotíně

Dopravní hřiště ve Šternberku - SD

Květen

Zápis do MŠ

27.5. Projektový den - "Žabí stezkou" Tršice

Červen

21.6. Maturita, Noc beze strachu
Provozní doba - 6.15 - 16.15