Aktuality MŠ


Plánované akce MŠ pro školní rok 2021/2022

Říjen

8. 10. Ekologicko - chovatelský projekt v MŠ - 8:00

16. - 17. 10. Podzimní výstava - spolupráce s OÚ

19. 10. SkoTančení s Verčou - 9:30

25. 10. Maňáskové divadlo v MŠ - ,,Skřítek Vítek a mlsné autíčko"

Listopad

4. 11. Uspávání broučků

30. 11. Tvořivá dílnička v MŠ - 9:00

Prosinec

13. 12. Tvoření s rodiči

16. 12. Jarmark

Leden

18. 1. ,,Malý architekt" MTU (Malá technická univerzita) - v MŠ

2. 1. ,,Malý inženýr" MTU - v MŠ


UPLYNULÉ:

Září

9. 9. Třídní schůzky

14. 9. Logopedická depistáž - zrušeno - náhradní termín bude uveden později

23. 9. Projekt v MŠ ,,Děti na větvi - Farma kolem světa" - 8:00

Provozní doba - 6.15 - 16.15