Termíny plavání pro předškoláky: po 10.2., pá 14.2., po 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., pá 1.4.


Září

2.9. Zahájení nového školního roku 2019/20 v ZŠ

19.9. Třídní schůzky v 16.00

20.9. Divadlo v MŠ - "O chytré princezně" (Dan Taraba)

23.9. Logopedická depistáž

Říjen

1.10. Divadlo v MŠ - "Princezna na hrášku" (Moravské divadlo Olomouc)

5.10. Sběr železného odpadu (ve spolupráci se Sokolem)

19., 20.10. Podzimní výstava v KSZ Žerotín

2. - 8. 10. Sběr starého papíru

25.10. Vyšetření očí - Vizus (pro zájemce)


Listopad

5.11. Uspávání broučků

6.11. Fotografování pro zájemce (zimní tematika), 8.30

12.11. Tancohrátky - "Dovádění se zvířátky"

19.11. Projektový den - "Stavitel města"

26.11. Beseda pro rodiče "Předškolní zralost"

Prosinec

5.12. Vánoční vyrábění s rodiči

6.12. Vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ, dopoledne

Rozsvěcování vánočního stromu + mikulášská nadílka (OÚ), od 17.00

12.12. "Hlídali jsme Ježíška" - divadlo v Uničově

12.12. Jarmark

16.12. Vánoční příběh - taneční spolek Hagnózek

17.12. Nadílka pod stromečkem

Leden

Sluňákov

17.1. 2020 Rodičovský ples

18.12. 2020 Dětský karneval

Únor

7.2. 2020 Planetárium

Březen

5.3. "Na čem záleží" - beseda pro rodiče na téma "Komunikace jako nástroj dobrých vztahů"

Návštěva místní knihovny

Návštěva předškoláků ve škole

Třídní schůzky

Duben

Beseda s Obecní policií Štěpánov

Zápis do 1.třídy ZŠ v Žerotíně

Dopravní hřiště ve Šternberku - SD

Květen

Zápis do MŠ

27.5. Projektový den - "Žabí stezkou" Tršice

Červen

11.6. Školní výlet - hrad Úsov (didaktická pohádka, ukázky řemesel....)

19.6. Maturita, Noc beze strachu
Provozní doba - 6.15 - 16.15