Zveme všechny děti a rodiče na

USPÁVÁNÍ BROUČKU,

které se uskuteční v pondělí 5.11. od 17.00. Sejdeme se na školní zahradě, dětem prosím připravte lampionky, nebo lucerničky.


Září

3.9. Zahájení nového školního roku 2018/19 v ZŠ

12.9. Divadlo - "Skřítek Vítek a mlsné autíčko"

19.9. Třídní schůzky

25.9. Logopedická depistáž

Říjen

2.10. Prevence logopedických vad - beseda pro rodiče

13.-14. 10. Podzimní výstava v KSZ Žerotín

18.10. Maňáskové divadlo v MŠ

24.10. Fotografování se zimní tematikou

26.10. "Koukají na nás správně?" - vyšetření zraku

Listopad

5.11. Uspávání broučků

20.11. "Povídám povídám pohádku" - divadlo v MŠ

27.11. "Stavitel mostů" - Malá technická univerzitaProvozní doba - 6.15 - 16.15