P o z v á n k a

Srdečně Vás zveme na schůzku rodičů, která se uskuteční ve čtvrtek 28.3. 2019

v mateřské škole v Žerotíně. Začínáme v 16.00 hod. Budeme hovořit o organizačních

záležitostech, připravovaných akcích a dětech.

Těšíme se na Vaši účast a připomínky!


Učitelky MŠ


Září

3.9. Zahájení nového školního roku 2018/19 v ZŠ

12.9. Divadlo - "Skřítek Vítek a mlsné autíčko"

19.9. Třídní schůzky

25.9. Logopedická depistáž

Říjen

2.10. Prevence logopedických vad - beseda pro rodiče

13.-14. 10. Podzimní výstava v KSZ Žerotín

18.10. Maňáskové divadlo v MŠ

24.10. Fotografování se zimní tematikou

26.10. "Koukají na nás správně?" - vyšetření zraku

Listopad

5.11. Uspávání broučků

20.11. "Povídám povídám pohádku" - divadlo v MŠ

27.11. "Stavitel mostů" - Malá technická univerzita

Prosinec

2.12. Rozsvěcování vánočního stromu + mikulášská nadílka

4.12. "Tancohrátky" s Verčou

5.12. Mikulášská nadílka - návštěva dětí ze ZŠ (dramatický kroužek)

7.12. "Vánoce s Jů a Hele" - představení v MKZ Uničov

17.12. Nadílka pod stromečkem v MŠ

18.12. Vánoční tvoření s rodiči

20.12. Jarmark v ZŠ

V pá 21.12. jdeme do školky naposledy, začínáme opět 3.1. 2019

Leden

18.1. 2019 Rodičovský ples

19.1. Dětský karneval

Únor

6.2. "Na ptačím krmítku"

11.2. "Čert a Káča" - divadlo v Uničově

Březen

2.-3. 3. Výstava v KSZ "Naše šikovné ruce"

7.3. Návštěva místní knihovny

21.3. "Dášeňka" - divadlo v Uničově

25.3. Návštěva předškoláků ve škole

28.3. Třídní schůzky 16.00

Duben

2.4. Beseda s Obecní policií Štěpánov

2.4. Zápis do 1.třídy ZŠ v Žerotíně

3.4. Fotografování - skupinová, tablo, dle domluvy jednotlivci

9.4. Divadlo

12.4. Dopravní hřiště ve Šternberku - SD

25.4. Divadlo Uničov - O chytré kmotře lišce

Květen

9.5. Zápis do MŠ od 9.30

14.5. Den rodiny

17.5. Sluňákov

Červen

21.6. Maturita, Noc beze strachu
Provozní doba - 6.15 - 16.15