Zápis do MŠ


Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020 / 2021


Ředitelka Základní školy a mateřské školy Žerotín oznamuje, že na základě platných kriterií přijímá k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 tyto děti:


Děti přijaté: 03/20

05/20

02/20

07/20

11/20

04/20


Děti nepřijaté: 10/20

08/20

06/20

01/20

09/20


Rodiče dětí, které nebyly přijaty si mohou osobně vyzvednout Rozhodnutí v mateřské škole, a to v týdnu od 25.5. - 29.5. (8.00 - 14.00), poté Vám bude Rozhodnutí doručeno poštou.


Zápis do MŠ na školní rok 2020 / 2021 BEZKONTAKTNĚ

Vzhledem k mimořádnému opatření se zápis do MŠ uskuteční ve dnech 4.5. - 12.5. 2020 a to bezkontaktně.

Dokumenty potřebné k zápisu:

Potvrzení lékaře NEVYPLŇUJTE – dodáte ho až před nástupem dítěte do MŠ dle pokynů ředitelky školy

vyjádření lékaře (ke stažení)


Zasílat můžete těmito způsoby:

  • poštou doporučeně na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, Žerotín 64, 784 01)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (reditelna@zsmszerotin.cz)
  • datovou stránkou (7rxvwn7)
  • osobně v mateřské škole (po telefonické domluvě 733539866 nebo 722947354), při dodržení všech nařízených hygienických zásad

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ se provádí každoročně, v termínu od 2.5. do 16.5. na další školní rok. Konání zápisu se vyhlašuje rozhlasem OÚ Žerotín, písemné oznámení je vyvěšeno v mateřské škole, na vstupu do školy, prodejny potravin a na vývěsce v obci Strukov. Termín zápisu je vyvěšen na webových stránkách školy. Zápis provádí vedoucí učitelka dle § 34 odstavec 4, §165 odstavec 2 písmeno b) a §183 odstavec 1 zákona č. 561/2004 sb. o středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem předškolním, základním, č. 500/2004. Děti se přijímají zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Kapacita : 25 dětí


Kriteria přijetí:

  1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín.
  2. Děti, které dovrší k 31.8. 2019 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  3. Děti, které dovrší k 31.8. 2019 věku 3 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  4. Ostatní děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  6. Bude-li volná kapacita v MŠ, může být přijato i dítě dvouleté dle rozhodnutí ředitelky školy.