Zápis do MŠ

Základní škola a mateřská škola Žerotín,

příspěvková organizace

Žerotín 64, 78401 Litovel, tel. 585 380 296 IČ: 75027631

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Žerotín oznamuje, že na základě platných kriterií přijímá k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 tyto děti:

Děti přijaté: 09/21

05/21

03/21

Děti nepřijaté: 04/21

01/21

07/21

02/21

10/21

06/21

08/21

11/21

V Žerotíně dne 20.5. 2021


Zápis do MŠ na školní rok 2021 / 2022

Vzhledem ke stávající situaci se zápis do MŠ i v letošním roce uskuteční v distanční podobě. Pokud bude z epidemiologického hlediska v květnu či červnu situace příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně.

Zápis do MŠ se uskuteční ve dnech 3.5. - 14.5. 2021 bezkontaktně.

Dokumenty potřebné k zápisu:

vyjádření lékaře (ke stažení)


Způsoby podání žádosti:

  • poštou doporučeně na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, Žerotín 64, 784 01)

  • e-mailem s elektronickým podpisem (reditelna@zsmszerotin.cz)

  • datovou stránkou (7rxvwn7)

  • osobně v mateřské škole (po telefonické domluvě 733539866 nebo 722947354), při dodržení všech nařízených hygienických zásad

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ se provádí každoročně, v termínu od 2.5. do 16.5. na další školní rok. Konání zápisu je vyvěšeno v podobě písemného oznámení v mateřské škole, na vstupu do školy, prodejny potravin a na vývěsce v obci Strukov. Termín zápisu je vyvěšen na webových stránkách školy. Zápis provádí vedoucí učitelka dle § 34 odstavec 4, §165 odstavec 2 písmeno b) a §183 odstavec 1 zákona č. 561/2004 sb. o středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem předškolním, základním, č. 500/2004. Děti se přijímají zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Kapacita : 23 dětí


Kritéria přijetí:

1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín.

2. Děti, které dovrší k 31.8. 2021 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

3. Děti, které dovrší k 31.8. 2021 věku 3 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

4. Ostatní děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

6. Bude-li volná kapacita v MŠ, může být přijato i dítě dvouleté dle rozhodnutí ředitelky školy.