Zápis do MŠ


Výsledky zápisu do MŠ 2022 - 2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Žerotín oznamuje, že na základě platných kriterií přijímá k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 tyto děti:

Děti přijaté: 03/22

09/22

02/22

05/22

04/22

06/22

07/22

08/22

01/22

10/22

11/22


Zápis do MŠ na školní rok 2022 / 2023

Zápis do mateřské školy se uskuteční v pondělí 9.5. 2022 od 9.00 do 11.00.

Dokumenty potřebné k zápisu:

vyjádření lékaře (ke stažení)


Způsoby podání žádosti:

  • osobně v mateřské škole

  • poštou doporučeně na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, Žerotín 64, 784 01) a to nejpozději do 13.5. 2022


Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ se provádí každoročně, v termínu od 2.5. do 16.5. na další školní rok. Konání zápisu je vyvěšeno v podobě písemného oznámení v mateřské škole, na vstupu do školy, prodejny potravin a na vývěsce v obci Strukov. Termín zápisu je vyvěšen na webových stránkách školy. Zápis provádí vedoucí učitelka dle § 34 odstavec 4, §165 odstavec 2 písmeno b) a §183 odstavec 1 zákona č. 561/2004 sb. o středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem předškolním, základním, č. 500/2004. Děti se přijímají zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Kapacita : 24 dětí


Kritéria přijetí:

1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem v obci Žerotín.

2. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín.

3. Děti, které dovrší k 31.8. 2022 věku 4 let s trvalým pobytem v obci Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

4. Děti, které dovrší k 31.8. 2022 věku 3let s trvalým pobytem v obci Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

5. Děti, které dovrší k 31.8. 2022 věku 4 let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

6. Děti, které dovrší k 31.8. 2022 věku 3 let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

7. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

8. Ostatní děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

9. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

10. Bude-li volná kapacita v MŠ, může být přijato i dítě dvouleté dle rozhodnutí ředitelky školy.