Zápis do MŠ

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ se provádí každoročně, v termínu od 2.5. do 16.5. na další školní rok. Konání zápisu se vyhlašuje rozhlasem OÚ Žerotín, písemné oznámení je vyvěšeno v mateřské škole, na vstupu do školy, prodejny potravin a na vývěsce v obci Strukov. Termín zápisu je vyvěšen na webových stránkách školy. Zápis provádí vedoucí učitelka dle § 34 odstavec 4, §165 odstavec 2 písmeno b) a §183 odstavec 1 zákona č. 561/2004 sb. o středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem předškolním, základním, č. 500/2004. Děti se přijímají zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Od 1.9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání – § 34 Školského zákona.

Kapacita : 25 dětí

Kriteria přijetí:

  1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín.
  2. Děti, které dovrší k 31.8. 2019 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  3. Děti, které dovrší k 31.8. 2019 věku 3 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  4. Ostatní děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  6. Bude-li volná kapacita v MŠ, může být přijato i dítě dvouleté dle rozhodnutí ředitelky školy.

Zápis do MŠ na školní rok 2019 / 2020 proběhne 9.5. 2019

od 9:30 do 11:00 hodin.

Co s sebou k zápisu?

- vyplněnou žádost k přijetí (vyzvedněte si v MŠ, nebo stáhněte na tomto odkaze)

http://skolkazerotin.wbs.cz/zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf

- průkaz totožnosti žadatele

- rodný list dítěte

- očkovací průkaz dítěte