Aktuality ZŠ

Čtenářský deník

V sekci Pro rodiče jsou zpřístupněny instrukce k vedení čtenářského deníku.

Focení

Žáci mají možnost focení (sami nebo se sourozencem) s vánoční tematikou: 24.10. od 8.30 hodin v MŠ.

Je třeba se nahlásit v mateřské škole pí. uč. Ošťádalové.

Dílnička

Ve čtvrtek 11.10.2018 Tvořivá dílna (od 15.30) v ZŠ

Program

V pátek 5.10. 2018 Oslava lesa - Flora Olomouc

Zápis

Zápis do prvního ročníku se bude konat v úterý 17. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce nebo dítěte) je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy. S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas nebo jiný doklad). Kritéria viz složka "školní dokumenty".

27.03.2018