Aktuality ZŠ

Na aktuální fotky i fotky z předešlých let, se dostanete pokud se fotogalerií "proklikáte" přes "šipky".

Návrat do školy po vánočních prázdninách (4.1.2021)

V pondělí 4.1.2021 nastoupí k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky bude ŠD v normálním režimu, obědy jim budou přihlášeny společně. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku. Rozvrhy a další informace hodin najdete aktuálně v úkolníčcích.

Další opatření dle manuálu (viz níže) a informací MŠMT ZDE.

Prodloužení prázdnin

Z důvodu vládního nařízení budou prodlouženy vánoční prázdniny od pondělí 21.12. Z tohoto důvodu se ruší ředitelské volno ve dnech 21.12 a 22.12. 2020

Ředitelské volno (ruší se, viz výše)

Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelkou školy, v souladu s § 24 školského zákona (č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání),

vyhlašuje z provozních důvodů na dny

21.12. a 22.12. 2020

ředitelské volnoMgr. Marie Slimaříková, ředitelka školy


Provoz školní družiny

Z provozních důvodů bude tento týden (14.12 . - 18.12.) omezen provoz školní družiny do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme

všem, kteří jste se zapojili do sbírky vánočních dárků, nasbíralo se 60 krabic. Přispěli jste tak k radosti mnoha dětem.

Sbírka KRABICE OD BOT

V rámci projektu "děti darují dětem" jsme se zapojili do sbírky KRABICE DO BOT, do které se zapojují různé organizace i jednotlivci. Děti společně s rodiči mohou připravit vánoční dárek pro svého vrstevníka ze sociálně slabší rodiny, z Klokánku či dětského domova. Tento dárek dáte do krabice od bot a společně s dětmi jej ve škole zabalíme do dárkového papíru a označíme holka/kluk a věk. Obsah krabice? Mohu se rozdělit o to, co už mám: pouzdro, pomůcky do školy, plyšová hračka, autíčko, panenka..., prostě, co bych si sám přál/přála... Sbírka je pro věk 0-17 let.

Dárky sbíráme ve škole do 10.12., poté balíčky odvezu do sběrného místa v Olomouci (kavárna Café na cucky). Organizuje Diakonie. Další informace na stránkách https://www.krabiceodbot.cz/. Ve škole organizuje M. Slimaříková

Prezenční výuka

Dne 30.11. pokračuje výuka prezenčně pro celý první stupeň. To znamená, že se do naší školy vrátí ostatní děti (3., 4., 5. ročník).

Výuka:

Rozvrh hodin bude už běžný na školní rok 2020-2021 (vydaný v září).

Školní družina:

Provoz školní družiny jako obvykle (ranní i odpolední). Nahlaste prosím příchody a odchody paní vychovatelce, pokud je nějaká změna.

Obědy:

Obědy jsou žákům nahlášeny automaticky. Pokud oběd nechcete, odhlašujete sami (www.strava.cz, kontakty na ŠJ Újezd).

Hygienická opatření:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci nosit roušky. Další opatření podle manuálu MŠMT (viz níže) a informací k znovuotevření škol ZDE.

Zmírňování opatření podle aktuálních instrukcí KHS.

Prezenční výuka 1. a 2. třídy

Od středy 18.11.2020 bude probíhat výuka ve škole pro žáky 1. a 2. ročníku prezenčně.

Výuka:

Výuka bude od 8.00 do 12.00 hodin, rozvrh bude upraven s ohledem na dále probíhající distanční výuku starších ročníků (rozvrh bude žákům oznámen ve středu). Další informace k průběhu vyučování budou v online učebně (v úkolníčku).

Obědy:

Obědy budou všem žákům první a druhé třídy nahlášeny automaticky od středy. Pokud obědy nechcete, odhlašujete si je už sami.

Žáci, kteří pokračují v distanční výuce, si mohou obědy přihlásit (www.strava.cz), nosit jídlonosiče a vyzvedávat ve škole (v 11.15 hodin) - nutno nahlásit paní školnici.

Školní družina:

Je umožněn také provoz školní družiny (ranní i odpolední podle původního rozvrhu), ve středu nahlaste paní vychovatelce příchody do ŠD odchody ze ŠD.

Hygienická opatření:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci nosit roušky. Další opatření podle manuálu MŠMT (viz níže) a informací k znovuotevření škol ZDE .


Třídní schůzky

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se třídní schůzky uskuteční 12.11. 2020 pouze online. Zapište se do formuláře na sdíleném disku, spojíme se přes meet, jak probíhá videovýuka. V případě potřeby kontaktujte učitele telefonicky. Děkujeme

Volby do školské rady - odloženo

Dle rozhodnutí MŠMT se prodlužuje platnost školských rad, vzhledem k nutnosti osobní účasti rodičů ve škole při volbě rady nové, na období až 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Dokument k nahlédnutí ZDE.

Informace na prázdniny- zdroj MŠMT

LETÁČEK PRO PRVNÍ STUPEŇ

Informace pro rodiče

Dovolujeme si Vás informovat o postupu při kontaktu s pozitivně testovanou osobou

Dopis České lékařské společnosti

Obědy

V době distanční výuky mají žáci nárok na obědy. Nyní jsou všichni žáci odhlášeni. Pokud obědy chcete odebírat, je třeba si ho přihlásit, donést ráno (nebo den předem) do školy podepsaný jídlonosič a vydávání obědů bude od 11.00 do 11.30. Oznamte prosím odebírání obědů paní školnici. Děkujeme, že dodržujete pravidla.

Mimořádné opatření

Podle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10. 2020 o přijetí krizového opatření bude od středy 14.10. 2020 výuka pokračovat pouze distančně, bez účasti žáků na vzdělávání ve škole. Distanční výuka je povinná, informace o průběhu výuky, úkolech a další informace budete mít v učebnách jednotlivých ročníků. V případě nejasností se spojte s třídními učiteli.

Úřední hodiny ve škole: PO 10.00-12.00, ST 14.00-16.00.

Návrat žáků do škol (pokud nevyjde nové opatření) je v pondělí 2.11.2020.

Třídní schůzky se přesouvají na čtvrtek 12.11.2020.

Vyhlášení voleb do školské rady na čtvrtek 12.10.2020. Můžete navrhovat kandidáty do 1.11. do formuláře v přízemí školy nebo sdíleného dokumentu v disku pro rodiče.


Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení nového školního roku bude v úterý 1.9.2020 v 8.00 hodin na zahradě školy. V případě nepřízně počasí zahájíme školní rok v budově školy. V tom případě si prosím s sebou vezměte roušky.

Po zahájení bude krátká schůzka s dětmi a rodiči prvňáčků ve třídě.

Provoz školy bude zahájen s ohledem na doporučení MŠMT (viz manuál) a aktuálními nařízeními MZd a KHS.

Pokyn ředitelky v souvislosti s výskytem Covid-19.

Škola v přírodě 2020

Škola v přírodě se uskuteční 21.9. - 25.9. (dle aktuální epidemiologické situace a nařízení KHS). Informace u třídních učitelů.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin v prvním školním týdnu:

Úterý 1.9. - zahájení 8.00 - 9.00

Středa 2.9. - první ročník do 10.00, pak možnost ŠD, ostatní ročníky do 11.45

Čtvrtek 3.9. a pátek 4.9. podle rozvrhu bez kroužků a nepovinných předmětů

Školní družina

Školní družina začíná provoz ve středu 2.9.

Ranní družina 8.00 - 7.45, odpolední družina 11.45 (út 12.45) - 16.00