Aktuality ZŠ

Čtenářský deník

V sekci Pro rodiče jsou zpřístupněny instrukce k vedení čtenářského deníku.

Pozvánka na školní ples a karneval 2019

plakátek ples 2.pdf
plakátek karneval 2.pdf

Děkujeme všem rodičům, sponzorům a příznivcům, kteří se v letošním roce zapojili do chodu školy.

Do roku 2019 přejeme pevné zdraví, dávku štěstí a spoustu spokojenosti.

Kolektiv ZŠ a MŠ Žerotín.

Jarmark

Rádi bychom Vám zpříjemnili předvánoční čas školním JARMARKEM, který se uskuteční čtvrtek 20.12. od 16 hodin. Žáci ZŠ i děti MŠ s pedagogy pro Vás připravili drobné dárky, program i občerstvení. Jste srdečně zváni.

Planetárium

Dne 12.12. jsme se zúčastnili promítání mobilního planetária "Koloběh vody v přírodě". Byli jsme pozváni základní školou v Babicích, kde nás mile přivítali, dostali jsme občerstvení a prohlédli školu. Byl to pěkný program, děkujeme.

Vystoupení dětí a žáků

Na začátku adventu v neděli 2.12. děti MŠ a žáci školy přednesli pásmo koled s doprovodem hudebních nástrojů na akci "Vánoční koledování", kterou pořádala Obec Žerotín. Děti byli odměněni balíčkem sladkostí od Mikuláše na následné mikulášské nadílce.

Focení

Žáci mají možnost focení (sami nebo se sourozencem) s vánoční tematikou: 24.10. od 8.30 hodin v MŠ.

Je třeba se nahlásit v mateřské škole pí. uč. Ošťádalové.

Dílnička

Ve čtvrtek 11.10.2018 Tvořivá dílna (od 15.30) v ZŠ

Program

V pátek 5.10. 2018 Oslava lesa - Flora Olomouc

Zápis

Zápis do prvního ročníku se bude konat v úterý 17. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce nebo dítěte) je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy. S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas nebo jiný doklad). Kritéria viz složka "školní dokumenty".

27.03.2018