Aktuality ZŠ

Na aktuální fotky i fotky z předešlých let, se dostanete pokud se fotogalerií "proklikáte" přes "šipky".

Beseda pro rodiče

Ve středu 29.1.2020 se uskutečnila beseda pro rodiče "Jak zvládat stres". Věnovala se nám paní Mgr. Jolana Keprtová z poradny zdraví Šumperk. Zveme Vás k další besedě na téma "Kyberšikana" aneb "víte s kým jsou vaše děti na počítači?". Otázku vhodnosti požívání mobilů, tabletů a počítačů našimi dětmi a na podobná témata budeme s naším hostem debatovat 19.2.2020 od 16.30 hodin v ZŠ. Všichni jste srdečně zváni.

Poděkování

Děkujeme všem sponzorům, rodičům a příznivcům školy za pomoc a organizaci školního plesu a dětského karnevalu. Bez vašeho přispění by to nešlo! Těšíme se na příští rok. Zaměstnanci školy.

Školní ples

Všichni jste srdečně zváni na školní ples, který se uskuteční v pátek 17.1. 2020 od 20 hodin v kulturním sále Obecního úřadu v Žerotíně. Těší se na vás kolektiv učitelů.


Dětský karneval

Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 18.1. 2020 od 15:00 v kulturním sále Obecního úřadu v Žerotíně. Těšíme se na vás!

Kdo by rád přispěl svojí pomocí na některé z akcí, hlaste se prosím u paní učitelky R. Ošťádalové v MŠ. Děkujeme.


Jarmark

Na vánoční jarmark a adventní kavárnu Vás srdečně zveme ve čtvrtek 12.12. od 16 hodin. Můžete zakoupit drobné dárkové předměty, ozdoby na stromeček, svícny....a potěšit své blízké. Občerstvení a příjemná předvánoční atmosféra zajištěna.

Vánoční koledování

V pátek 6.12. v 17 hodin budou žáci školy i děti ze školky společně vystupovat s programem "Zpívání u vánočního stromu" u obecního úřadu. Účast všech dětí nutná:-) Program pak pokračuje v sále KZŽ.

Bílý den

Na svatého Martina v pondělí 11.11. bude ve škole "BÍLÝ DEN". S sebou něco bílého na oblečení. "Bílý kůň vítán"😊

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 17.10. na 16 hodin (rodiče prvňáčků už nemusí)

Podzimní dílnička ŠD

Dne 16.10. ve školní družině bude probíhat dílnička. Rodiče s dětmi jsou zváni od 15.30 do 18 hodin.

Ředitelské volno dne 13.9.2019

Ředitelské volno

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení nového školního roku bude v pondělí 2. září v 8 hodin na zahradě školy. Těšíme se na vás...

Prázdninový provoz - úřední dny

1.7. - 3.7., 8-12 hodin (ZŠ)

8.7. - 10.7., 8-12 hodin (MŠ)

26.8.-30.8., 8-14 hodin (ZŠ)

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2019 od 16 hodin v I. třídě ZŠ.

Konzultační třídní schůzky

Pozor změna termínu: Konzultační třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 13.6. 2019 od 14 do 16.30 hodin. Termín si dohodněte s učiteli předem. Děkujeme.

Fotky ze školy v přírodě!

Všechny fotky ze Sluňákova najdete v sekci Pro Rodiče ve složce Fotky.

Přijatí uchazeči

Uchazeči přijatí do prvního ročníku ve šk. roce 2019 - 2020

Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 2. dubna 2019

Výroba ručního papíru

Žáci 4. a 5. ročníků se 27.2 zúčastní v centru ekologických aktivit Sluňákov programu "Výroba ručního papíru". Seznámí se s historií výroby papíru, materiálem, technikami výroby. A sami si v dílničkách mohou sami vyzkoušet, zač je toho loket... Tento program je financován z projektu Aktivity MAP.

Tonda Obal

19.2. nás navštíví společnost Eko-kom, a.s. se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách. Žáci si předvedou, jak umí třídit odpad a dozví se mnoho dalších užitečných informací.

Zprávičky:

6.2. jsme se zúčastnili krásného zimního projektového dne s dětmi v MŠ "Na ptačím krmítku", který byl zaměřen na stálé ptáky, jejich přikrmování v zimě a výrobu různých krmítek. Tento projekt byl realizován za podpory dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II.

Začátkem února, 5.2., nás navštívila obecní policie Štěpánov s preventivním programem pro žáky základní školy"Bezpečnost"

Další informace a fotky najdete ve složce AKCE A SOUTĚŽE, další pěkné fotografie ve Fotogalerii.

Pozvánka na školní ples a karneval 2019

plakátek ples 2.pdf
plakátek karneval 2.pdf

Děkujeme všem rodičům, sponzorům a příznivcům, kteří se v letošním roce zapojili do chodu školy.

Do roku 2019 přejeme pevné zdraví, dávku štěstí a spoustu spokojenosti.

Kolektiv ZŠ a MŠ Žerotín.

Jarmark

Rádi bychom Vám zpříjemnili předvánoční čas školním JARMARKEM, který se uskuteční čtvrtek 20.12. od 16 hodin. Žáci ZŠ i děti MŠ s pedagogy pro Vás připravili drobné dárky, program i občerstvení. Jste srdečně zváni.

Planetárium

Dne 12.12. jsme se zúčastnili promítání mobilního planetária "Koloběh vody v přírodě". Byli jsme pozváni základní školou v Babicích, kde nás mile přivítali, dostali jsme občerstvení a prohlédli školu. Byl to pěkný program, děkujeme.

Vystoupení dětí a žáků

Na začátku adventu v neděli 2.12. děti MŠ a žáci školy přednesli pásmo koled s doprovodem hudebních nástrojů na akci "Vánoční koledování", kterou pořádala Obec Žerotín. Děti byli odměněni balíčkem sladkostí od Mikuláše na následné mikulášské nadílce.

Focení

Žáci mají možnost focení (sami nebo se sourozencem) s vánoční tematikou: 24.10. od 8.30 hodin v MŠ.

Je třeba se nahlásit v mateřské škole pí. uč. Ošťádalové.

Dílnička

Ve čtvrtek 11.10.2018 Tvořivá dílna (od 15.30) v ZŠ

Program

V pátek 5.10. 2018 Oslava lesa - Flora Olomouc

Zápis

Zápis do prvního ročníku se bude konat v úterý 17. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce nebo dítěte) je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy. S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas nebo jiný doklad). Kritéria viz složka "školní dokumenty".

27.03.2018