Aktuality ZŠ

Na aktuální fotky i fotky z předešlých let, se dostanete pokud se fotogalerií "proklikáte" přes "šipky".

Milí rodiče a žáci,

od 3.1. 2022 bude opět testování žáků i zaměstnanců školy. Podrobné informace na online učebnách.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vzhledem k nemocnosti dětí i učitelů se vyhlašuje ŘEDITELSKÉ VOLNO na středu 22.12. Žáci půjdou do školy na posledy v úterý 21.12. Další informace v online učebnách.

Testování

Vážení rodiče a žáci,

dle mimořádného opatření MZd ze dne 1.11.2021 a nařízení MŠMT se budou žáci testovat Ag samotestem ve dnech 8.11. a 15.11. (pondělky). Další informace máte na streamu učebny.

Informace pro rodiče

Příští týden se ředitelské volno v ZŠ nevyhlašuje.

Harmonogram příštího týdne:

Po 25.10. - podle rozvrhu

Út 26.10. - podle rozvrhu

St 27.10. podzimní prázdniny

Čt 28.10. - státní svátek

Pá 29.10. - podzimní prázdniny

Uspávání broučků

Ve čtvrtek 4.11.2021 proběhne Uspávání broučků. Zahájení bude 16:30 u budovy ZŠ.

Na zahradě školy bude připraveno dobrodružství a poté půjdeme s lampiony k místnímu hřbitovu uspat broučky.

Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ.

PODZIMNÍ DÍLNIČKA

Dne 13.10. 2021 proběhne podzimní dílnička. Dílnička bude od 15:00 do 17.00 h. Výrobky budou vystaveny na Podzimní výstavě v KD Žerotín. Omlouváme se, tentokrát bez účasti rodičů. Děkujeme.

Informace k prvnímu týdnu:

1.9.2021: Zahájení školního roku na zahradě v 8.00, informace pro rodiče první třídy. Předpokládaný konec do 9.00 hodin, žáci půjdou domů.

2.9.2021: Ráno proběhne Ag testování v přízemí školy od 7.00 do 8.00 (přijďte včas).

Vyučování je upravené 8.00 do 11.45. Školní družina bude ráno 7.00 - 7.45 a odpoledne 11.45 - 16.00.

3.9.2021: Ráno bude ŠD 7.00 - 7.45 a vyučování bude 8.00 - 11.45. Odpoledne ŠD 11.45-16.00

Od pondělí bude vyučování podle rozvrhu hodin 2021-2022.

Všechny informace budete mít na online učebně. Prosím pravidelně sledujte.

Informace k hygienickým opatřením

Podle doporučení MŠMT a MZd bude v měsíci září probíhat screeningové testování žáků. Zahájení školního roku bude ve venkovních prostorech, v případě nepříznivého počasí ve škole, prosím s sebou roušky. Testování bude ve dnech 2., 6. a 9.září (od 7.00 do 8.00 hodin, přijďte s předstihem 15 minut) v přízemí školy, jako v minulém školním roce. K mladším dětem (zvláště novým prvňáčkům) prosíme o přítomnost rodičů. Žáci budou testováni samoodběrem (tyčinkou), vyhodnocení trvá 15 minut. Podrobnosti k dalším hygienickým opatřením jsou v Manuálu MŠMT, v případě dotazů kontaktujte školu.

Slavnostní zahájení školního roku

Školní rok 2021 - 2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin na zahradě školy. V případě nepřízně počasí se přesuneme do II. třídy.

Po společném zahájení se žáci sejdou se svými třídními učiteli na krátké setkání a předání informací.

S prvňáčky mohou jít do třídy i rodiče, budou informování o průběhu prvního týdne výuky, vyplní dotazník, přihlášku do ŠD a ke stravování. Na zahájení s sebou prosím respirátory (ve vnitřních prostorech), dál budete informování o testování, podmínkách a nařízeních MZd a MŠMT.

Zahájení potrvá cca do 9.00 hodin, pak půjdou žáci domů.

Školní družina s obědy budou od čtvrtka 2.9.2021.

Úřední hodiny o prázdninách 2021

Úřední hodiny o prázdninách


Vyhlášení voleb do školské rady

Dne 17.6. 2021 od 14 do 17 hodin budou volby do školské rady. Připomínám, že do pondělí 7.6. můžete navrhovat své kandidáty do formuláře na chodbě školy nebo do el. formuláře v učebnách. Ve stejný den, tedy 17.6., budou také konzultační třídní schůzky. Ke konzultacím se zapisujte do formuláře v učebnách. Děkujeme.

Volby do školské rady

Sběr papíru

Od úterý 1.6. 2021 bude před školu přistaven kontejner na papír, můžete přinést sběr. Děkujeme.

Zápis do prvního ročníku - seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku (viz níže) je zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře školy), byl vydán na základě rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022. Tímto je oznámeno zákonným zástupcům přijetí dětí ke vzdělávání od 1.9.2021. Pokud zákonní zástupci žádají písemné rozhodnutí, žádejte v ředitelně školy.

Seznam přijatých uchazečů

Kapacita školy nebyla naplněna, je možné dítě přihlásit do prvního ročníku i dodatečně.

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY 12.4.2021

Škola oznamuje,

že v pondělí 12.4.2021 opět začíná prezenční výuka pro žáky prvního stupně. Naše škola patří do výjimky, takže se mohou účastnit výuky všichni žáci v obou třídách podle základního rozvrhu hodin (viz. rozvrh hodin 2020-2021). Bude zařazen častý pobyt venku, dejte prosím dětem vhodné oblečení a obuv podle aktuálního počasí. Informace o provozu, hygienických opatřeních a organizaci viz níže.

Školní družina bude opět otevřena podle běžné provozní doby (7.00 - 7.45, 11.45 - 16.00)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vítáme Vás na našem "Online" dnu otevřených dveří.

Podívejte se na prezentaci níže ve videu.

Zápis do prvního ročníku 2021 - bezkontaktně

Vzhledem k mimořádnému opatření se zápis do prvního ročníku uskuteční ve dnech 6.4. - 20.4. 2021 a to bezkontaktně, na základě zaslání žádosti zákonným zástupcem (žádost níže ke stažení). Proběhne tedy pouze formální část zápisu. Informace k zápisu a kritéria jsou uvedeny v odkazu níže.

Zasílat žádost o přijetí (odkladu) můžete těmito způsoby:

§ poštou doporučeně na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, Žerotín 64, 784 01)

§ e-mailem s elektronickým podpisem (reditelna@zsmszerotin.cz)

§ datovou schránkou (7rxvwn7)

§ osobně v kanceláři školy (po telefonické domluvě 739 408 233), při dodržení všech nařízených hygienických zásad


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, doc

Žádost o odklad školní docházky, doc.

Informace k zápisu do prvního ročníku 2021/2022


Opatření od 1.3.2021

Dle rozhodnutí vlády je opět od 1. března pro žáky základních škol (nyní i škol mateřských) pouze distanční výuka. Sledujte prosím online učebnu svého ročníku, kde najdete aktuální informace, rozvrh hodin a úkoly. V případě nejasností volejte svému třídnímu učiteli.

Úřední dny ve škole: PONDĚLÍ 13 - 16 hodin. V jinou dobu po telefonické domluvě (739 408 233, 585 380 296)

Informace k ošetřovnému

Podle nových nařízení škola neposkytuje potvrzení k ošetřovnému. Další informace zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Návrat do školy po vánočních prázdninách (4.1.2021)

V pondělí 4.1.2021 nastoupí k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky bude ŠD v normálním režimu, obědy jim budou přihlášeny společně. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku. Rozvrhy a další informace hodin najdete aktuálně v úkolníčcích.

Další opatření dle manuálu (viz níže) a informací MŠMT ZDE.

Prodloužení prázdnin

Z důvodu vládního nařízení budou prodlouženy vánoční prázdniny od pondělí 21.12. Z tohoto důvodu se ruší ředitelské volno ve dnech 21.12 a 22.12. 2020

Ředitelské volno (ruší se, viz výše)

Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelkou školy, v souladu s § 24 školského zákona (č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání),

vyhlašuje z provozních důvodů na dny

21.12. a 22.12. 2020

ředitelské volnoMgr. Marie Slimaříková, ředitelka školy


Provoz školní družiny

Z provozních důvodů bude tento týden (14.12 . - 18.12.) omezen provoz školní družiny do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme

všem, kteří jste se zapojili do sbírky vánočních dárků, nasbíralo se 60 krabic. Přispěli jste tak k radosti mnoha dětem.

Sbírka KRABICE OD BOT

V rámci projektu "děti darují dětem" jsme se zapojili do sbírky KRABICE DO BOT, do které se zapojují různé organizace i jednotlivci. Děti společně s rodiči mohou připravit vánoční dárek pro svého vrstevníka ze sociálně slabší rodiny, z Klokánku či dětského domova. Tento dárek dáte do krabice od bot a společně s dětmi jej ve škole zabalíme do dárkového papíru a označíme holka/kluk a věk. Obsah krabice? Mohu se rozdělit o to, co už mám: pouzdro, pomůcky do školy, plyšová hračka, autíčko, panenka..., prostě, co bych si sám přál/přála... Sbírka je pro věk 0-17 let.

Dárky sbíráme ve škole do 10.12., poté balíčky odvezu do sběrného místa v Olomouci (kavárna Café na cucky). Organizuje Diakonie. Další informace na stránkách https://www.krabiceodbot.cz/. Ve škole organizuje M. Slimaříková

Prezenční výuka

Dne 30.11. pokračuje výuka prezenčně pro celý první stupeň. To znamená, že se do naší školy vrátí ostatní děti (3., 4., 5. ročník).

Výuka:

Rozvrh hodin bude už běžný na školní rok 2020-2021 (vydaný v září).

Školní družina:

Provoz školní družiny jako obvykle (ranní i odpolední). Nahlaste prosím příchody a odchody paní vychovatelce, pokud je nějaká změna.

Obědy:

Obědy jsou žákům nahlášeny automaticky. Pokud oběd nechcete, odhlašujete sami (www.strava.cz, kontakty na ŠJ Újezd).

Hygienická opatření:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci nosit roušky. Další opatření podle manuálu MŠMT (viz níže) a informací k znovuotevření škol ZDE.

Zmírňování opatření podle aktuálních instrukcí KHS.

Prezenční výuka 1. a 2. třídy

Od středy 18.11.2020 bude probíhat výuka ve škole pro žáky 1. a 2. ročníku prezenčně.

Výuka:

Výuka bude od 8.00 do 12.00 hodin, rozvrh bude upraven s ohledem na dále probíhající distanční výuku starších ročníků (rozvrh bude žákům oznámen ve středu). Další informace k průběhu vyučování budou v online učebně (v úkolníčku).

Obědy:

Obědy budou všem žákům první a druhé třídy nahlášeny automaticky od středy. Pokud obědy nechcete, odhlašujete si je už sami.

Žáci, kteří pokračují v distanční výuce, si mohou obědy přihlásit (www.strava.cz), nosit jídlonosiče a vyzvedávat ve škole (v 11.15 hodin) - nutno nahlásit paní školnici.

Školní družina:

Je umožněn také provoz školní družiny (ranní i odpolední podle původního rozvrhu), ve středu nahlaste paní vychovatelce příchody do ŠD odchody ze ŠD.

Hygienická opatření:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci nosit roušky. Další opatření podle manuálu MŠMT (viz níže) a informací k znovuotevření škol ZDE .


Třídní schůzky

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se třídní schůzky uskuteční 12.11. 2020 pouze online. Zapište se do formuláře na sdíleném disku, spojíme se přes meet, jak probíhá videovýuka. V případě potřeby kontaktujte učitele telefonicky. Děkujeme

Volby do školské rady - odloženo

Dle rozhodnutí MŠMT se prodlužuje platnost školských rad, vzhledem k nutnosti osobní účasti rodičů ve škole při volbě rady nové, na období až 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Dokument k nahlédnutí ZDE.

Informace na prázdniny- zdroj MŠMT

LETÁČEK PRO PRVNÍ STUPEŇ

Informace pro rodiče

Dovolujeme si Vás informovat o postupu při kontaktu s pozitivně testovanou osobou

Dopis České lékařské společnosti

Obědy

V době distanční výuky mají žáci nárok na obědy. Nyní jsou všichni žáci odhlášeni. Pokud obědy chcete odebírat, je třeba si ho přihlásit, donést ráno (nebo den předem) do školy podepsaný jídlonosič a vydávání obědů bude od 11.00 do 11.30. Oznamte prosím odebírání obědů paní školnici. Děkujeme, že dodržujete pravidla.

Mimořádné opatření

Podle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10. 2020 o přijetí krizového opatření bude od středy 14.10. 2020 výuka pokračovat pouze distančně, bez účasti žáků na vzdělávání ve škole. Distanční výuka je povinná, informace o průběhu výuky, úkolech a další informace budete mít v učebnách jednotlivých ročníků. V případě nejasností se spojte s třídními učiteli.

Úřední hodiny ve škole: PO 10.00-12.00, ST 14.00-16.00.

Návrat žáků do škol (pokud nevyjde nové opatření) je v pondělí 2.11.2020.

Třídní schůzky se přesouvají na čtvrtek 12.11.2020.

Vyhlášení voleb do školské rady na čtvrtek 12.10.2020. Můžete navrhovat kandidáty do 1.11. do formuláře v přízemí školy nebo sdíleného dokumentu v disku pro rodiče.


Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení nového školního roku bude v úterý 1.9.2020 v 8.00 hodin na zahradě školy. V případě nepřízně počasí zahájíme školní rok v budově školy. V tom případě si prosím s sebou vezměte roušky.

Po zahájení bude krátká schůzka s dětmi a rodiči prvňáčků ve třídě.

Provoz školy bude zahájen s ohledem na doporučení MŠMT (viz manuál) a aktuálními nařízeními MZd a KHS.

Pokyn ředitelky v souvislosti s výskytem Covid-19.

Škola v přírodě 2020

Škola v přírodě se uskuteční 21.9. - 25.9. (dle aktuální epidemiologické situace a nařízení KHS). Informace u třídních učitelů.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin v prvním školním týdnu:

Úterý 1.9. - zahájení 8.00 - 9.00

Středa 2.9. - první ročník do 10.00, pak možnost ŠD, ostatní ročníky do 11.45

Čtvrtek 3.9. a pátek 4.9. podle rozvrhu bez kroužků a nepovinných předmětů

Školní družina

Školní družina začíná provoz ve středu 2.9.

Ranní družina 8.00 - 7.45, odpolední družina 11.45 (út 12.45) - 16.00