Základní & Mateřská 

škola Žerotín

Jdeme na to společně.

Vítejte na stránkách naší školy!

Naše online vyučování

Do naší online učebny se přihlašujte svými údaji, které máte k dispozici od paní ředitelky. Podrobný návod přihlášení naleznete v sekci Pro žáky a rodiče

Aktuality

Každý den se toho v naší škole a školce hodně odehraje, odskotačí a odučí. Podívejte se jaké jsou dnes novinky v naší škole, na co se připravit a na co nezapomenout.

O naší škole

Jsme malá vesnická malotřídní škola. Navštěvují nás děti od 1. do 5. ročníku a všichni se tu navzájem dobře známe. 

Letos jsou spojeny první a druhý ročník ve třídě I. a třetí, čtvrtý a pátý ročník ve třídě II. Vyučování probíhá ve třech učebnách. Podle potřeby se dělíme na skupiny.

Učíme se nejen ve škole, ale podnikáme společně  také mnoho dalších věcí: pořádáme různé projektové dny, tvořivé dílny, besedy, besídky a divadla pro veřejnost, exkurze, účastníme se soutěží a jezdíme na školu v přírodě. 

Pro výuku i odpočinek využíváme spolu s mateřskou školou školní zahradu. K pohybovým aktivitám máme k dispozici místní hřiště a tělocvičnu, ke kulturním programům Kulturně společenské zařízení v blízkosti školy. 

Ve škole vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru, aby se tu dětem líbilo, dobře učilo a cítily se zde bezpečně. Vedeme děti k odpovědnosti, ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého. Při nižším počtu žáků máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, věnujeme se znevýhodněným i nadaným žákům podle jejich potřeb. V odpoledním čase po vyučování se mohou děti účastnit kroužků.

Součástí naší organizace je také  školní družina a mateřská škola.  

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, při výuce je možno využívat počítače nebo interaktivní tabule. 

Rádi bychom, aby nejen žáci, ale i rodiče přicházeli do školy rádi, jsou u nás vítáni. Spolupráce rodičů a školy je vždy důležitá.

Jedeme na to společně!