Základní & Mateřská

škola Žerotín

Jdeme na to společně

Vítejte na stránkách naší školy!

Jsme malá vesnická dvoutřídní škola. Navštěvují nás děti od 1. do 5. ročníku. Všichni se tu navzájem dobře známe.


Ve škole vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru, aby se tu dětem líbilo, dobře učilo a cítily se zde bezpečně.


Společně podnikáme mnoho věcí: pořádáme různé projektové dny, tvořivé dílny, besídky pro veřejnost, exkurze, účastníme se soutěží, jezdíme na školu v přírodě.


Vedeme děti k odpovědnosti, ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého.


Při nižším počtu žáků máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, věnujeme se znevýhodněným i nadaným žákům podle jejich potřeb.


Máme školní družinu a nabídku zájmových kroužků.


Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, v každé třídě je k dispozici počítač a interaktivní tabule.


Rádi bychom, aby i rodiče přicházeli do školy rádi, jsou u nás vítáni. Spolupráce rodičů a školy je vždy důležitá.


Školu navštěvují děti nejen ze Žerotína, ale i z okolních vesnic.


Jsme prostě jedna velká rodina!